firma w raju podatkowym  Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych.
Konta bankowe za granicą. Optymalizacja podatkowa.
tel. +48 505 801 029
sales24pl@gmail.com
firma na Seszelach
Przy zamówieniu więcej niż jednej spółki system zniżek system zniżek system zniżek
5%
przez cały czas trwania spółki
Nasza opieka i pomoc
Konsultacje specjalistów po optymalizacji biznesu
zakładanie firmy w anglii koszt  Home  ›  Anglia

Firma w Anglii

W zależności od rodzaju, firmy w Anglii mają określoną strukturę, system opodatkowania i sprawozdawczość finansową. Dochody uzyskane na terytorium Wielkiej Brytanii, podlegają opodatkowaniu.

3 główne rodzaje spółek angielskich: Public Limited Company (PLC), Private Limited Company (LTD), Limited Liability Partnership (LLP).

Public Limited Company w Anglii 

Public Limited Company - otwarta spółka akcyjna, posiada osobowość prawną, odpowiednik polskiej spółki akcyjnej.

Wszystkie akcje muszą być przyznane akcjonariuszom, mogą one być przedmiotem notowań giełdowych i są dostępne w obrocie publicznym.

Kapitał założycielski w 25% musi być wpłacony na konto firmy, minimalna wysokość kapitału to GBP 50 000. Udziałowcy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu, tj. wartości posiadanych akcji.

Dochód spółki PLC jest objęty podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

firma w Anglii Wyspecjalizowane usługi rejestrowe

S&S International Services Corp. świadczy pełen zakres usług rejestracyjnych zarówno firm międzynarodowych, jak i wyspecjalizowanych spółek z uzyskaniem licencji. Nasi specjaliści pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Spółka Limited (LTD)
Private Limited Company w Anglii

Private Limited Company (LTD) - to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki LTD stanowią 85% ogólnej liczby zarejestrowanych firm w Wielkiej Brytanii, są bardzo popularne ze względu na korzystne połączenie wysokiego stopnia bezpieczeństwa i nieskomplikowanego prowadzenia.

Spółka LTD posiada osobowość prawną, jej finanse są oddzielone od finansów właścicieli firmy.

Udziałowcy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu - wartości posiadanych akcji. Kapitał jest deklarowany i nie musi być wpłacany na konto firmy. Nie ma wymogu odnośnie wysokości kapitału założycielskiego, jednak musi on wynosić przynajmniej GBP 2.

Jedna osoba (fizyczna lub prawna) może pełnić jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca, funkcja Sekretarza jest opcjonalna.

Obowiązek zgłoszenia informacji o Beneficjantach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Publicznego Companies House (w rejestrze PSC) 

Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 79 000. Aby ubiegać się o VAT, spółka musi posiadać siedzibę na terytorium Anglii oraz rachunek w angielskim banku.

Obowiązek składania rocznych raportów (Annual return) o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze.

Obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych.

Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej. 

Podatek dochodowy (Corporate Tax):

- 20% - jeśli dochód nie przekracza GBP 300 000,
- 20-23% - dochod w granicach GBP 300 001 - 1 500 000
- 23% - dochód powyzej GBP 1 500 000

Spólki nieaktywne muszą rozliczyć Dormant Accounts - GBP 100

Spółka Limited może prowadzić działalność na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie. 

Koszt rejestracji spółki Limited (LTD)
Private Limited Company w Anglii

Usługa / pakiet / cena
SILVER
$1195
GOLD
$1835
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową
Siedziba na 1 rok      
Pieczątka firmowa (wersja light)      
Dostawa kurierska      
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.      
Dyrektor nominowany 1 rok      
Udziałowiec nominowany 1 rok      
Pełnomocnictwo Ogólne dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA)      
Opłata coroczna (od 2-go roku) $1065   $1705

  spółka w Anglii   Gotowe spółki

Proponujemy szeroki wybór gotowych spółek, "czystych", bez historii, z serwisem nominowanym lub bez.

Przy zakupie więcej niz jednej spółki gwarantujemy zniżki!

Spółka Partnerska (LLP)
Limited Liability Partnership w Anglii

Limited Liability Partnership - to spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością - forma pośrednia między firmą LTD a spółką partnerską dwóch (lub więcej) osób samozatrudnionych.

LLP posiada osobowość prawną. Odpowiedzialność Partnerów za zobowiązania spółki LLP jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu.

Minimum dwóch Partnerów (mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi).

Partnerzy LLP podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych (personal income tax).

Obowiązek składania rocznych raportów Annual return o statusie firmy i zmianach w jej strukturze. 

Obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych. 

Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji księgowej.

Obowiązek zgłoszenia informacji o Beneficjantach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Publicznego Companies House (w rejestrze PSC) 

Spółka LLP może prowadzić działalność na terenie Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach.

Koszt rejestracji spółki
Limited Liability Partnership (LLP) w Anglii

Usługa / pakiet / cena
SILVER
$1195
GOLD
$1850
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową
Siedziba na 1 rok      
Pieczątka firmowa (wersja light)      
Dostawa kurierska      
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.      
Partnerzy nominowani na 1 rok      
Pełnomocnictwo Ogólne dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA)      
Opłata coroczna (od 2-go roku) $1065   $1725

Pakiet dokumentów przekazywany
po rejestracji spółki w Anglii

 • Certificate ๎f Registration (Świadectwo rejestracji spółki)
 • LP5 FORM - forma aplikacyjna
 • Pre-Incorporation Memorandum (Pre-Akt założycielski spółki) z apostille
 • Apostilled set of documents (apostillowany komplet dokumentów założycielskich, zawierający kopie wyżej wymienionych dokumentów)
 • Partnership Agreement (Umowa partnerska)
 • Minutes of First Meeting of Members (Protokuł pierwszego zebrania)
 • Resolution of Members in Writing (Uchwała wspólników)
 • Share Certificate for General Partner (Certyfikat udziałów Partnera Zarządzającego)
 • Share Certificate for Limited Partner (Certyfikat udziałów Partnera Ograniczonego)
 • Declaration of Trust GP (Deklaracja Trust dla Partnera Zarządzającego)
 • Declaration of Trust GP (Deklaracja Trust dla Partnera Ograniczonego)
 • Resolution of Partners(s) to Issue Power of Attorney (Uchwała o wydaniu Pełnomocnictwa)
 • Power of Attorney under apostille (Pełnomocnictwo z apostille)
 • Nominee Services Agreement (Porozumienia Partnerów z serwisem nominowanym)
 • Company Seal (pieczątka firmowa wersja light)
raje podatkoweRekomendujemy także przeczytać: 

S&S International Services LLC

1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA

 Tel. / Fax +1 307 222 4950

Przedstawiciel w UE: tel. (WhatsApp; Telegram): +48 505 801 029
e-mail: sales24pl@gmail.com

Member of

raje podatkowe 1  raj podatkowy 2   raj podatkowy 4  raj podatkowy 3  raj podatkowy 5

firma w raju podatkowym

Kontakt  ››

ฉ Rejestracja i sprzedaż spółek  sitemap   Copyrightฎ 2022-2023 r