firma w raju podatkowym  Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych.
Konta bankowe za granicą. Optymalizacja podatkowa.
tel. +48 505 801 029
sales24pl@gmail.com
firma na Seszelach
Przy zamówieniu więcej niż jednej spółki system zniżek system zniżek system zniżek
5%
przez cały czas trwania spółki
Nasza opieka i pomoc
Konsultacje specjalistów po optymalizacji biznesu
  Home    Gruzja

Firma w Gruzji

Utworzenie firmy w Gruzji daje maksymalną możliwość korzystania z atrakcyjnych dla biznesu przepisów Gruzji. Ten kraj plasuje się na 15 miejscu w rankingu światowym pod względem sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i jest w pierwszej piątce pod względem szybkości i łatwości otwierania podmiotów prawnych. Na atrakcyjność firmy zarejestrowanej w Gruzji wpływa fakt, że to państwo nie jest na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

LLC jest najpopularniejszą formą rejestracji firm w Gruzji. Wynika to z faktu, że prywatna własność założycieli/wspólników jest oddzielona od własności przedsiębiorstwa. W przypadku konfliktu finansowego spółki z wierzycielami lub organami podatkowymi powstaje zobowiązanie w wysokości jej kapitału założycielskiego lub aktywów posiadanych przez spółkę w dniu zgłoszenia roszczenia.

Podatek VAT w Gruzji

Jeżeli świadczone przez spółkę usługi nie są wyłączone z podatku VAT, obowiązek zarejestrowania się w charakterze płatnika VAT powstaje w momencie, gdy łączna kwota transakcji wykonanych w ciągu dowolnych 12 miesięcy kalendarzowych przekracza 100 000 GEL. Oczywiście, istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji spółki jako płatnika VAT, zanim przekroczy ona wskazany limit obrotu, jeśli jest to niezbędne dla firmy ze względu na charakter jej działalności. Stawka podatku VAT w Gruzji wynosi 18%.

VAT-em opodatkowane są tylko towary/usługi, które zostały dostarczone/świadczone firmom w Gruzji. Jeśli kupujący i dostawca znajdują się w różnych krajach, wówczas za miejsce świadczenia usług uważa się kraj rejestracji nabywcy lub miejsce lokalizacji jego zarządu. Dotyczy to następujących usług: przeniesienie wartości niematerialnych, doradztwo, doradztwo prawne, usługi księgowe, inżynieryjne, reklamowe, telekomunikacyjne, transmisja telewizyjna, przetwarzanie / przekazywanie danych i informacji, dobór personelu, wynajem majątku ruchomego (z wyjątkiem transportu) i inne usługi świadczone drogą elektroniczną.

Dla obcokrajowców najbardziej optymalnym wariantem jest zarejestrowanie firmy w Gruzji, która może skorzystać ze zwolnienia podatkowego: Wirtualna Spółka IT lub Spółka w Wolnej Strefie Ekonomicznej.

Wirtualna spółka IT w Gruzji

Spółka typu z o.o. po zarejestrowaniu może uzyskać specjalny status Wirtualnej spółki IT, co daje jej dużą przewagę nad zwykłymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla nierezydentów najważniejszymi atutami takiej spółki są:

 • Gruzja jest "białą" jurysdykcją, zlokalizowaną na europejskim kontynencie;
 • Podatek dochodowy 0% - Gruzję można zaliczyć do rajów podatkowych w Europie;
 • Stawka VAT 0%;
 •  Podatek od wypłat dywidendy 5%;
 • Obowiązek składania comiesięcznych deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • Można otworzyć konto w banku w Gruzji (ten kraj nie jest stroną CRS), jednak w tym wypadku wspólnikiem lub dyrektorem spółki musi być rezydent Gruzji, natomiast na koncie muszą być wykazane transakcje z gruzińskimi podmiotami w gruzińskiej walucie lari (GEL).
 • Obowiązek prowadzenia księgowości, cena od 90$/mies. (przy dużej liczbie faktur cena do uzgodnienia);
 • Spółka jest kontrolowana przez gruziński Urząd Skarbowy, który sprawdza, czy działalność spółki jest zgodna z jej statusem IT. Przy braku takiej zgodności status Wirtualnej spółki IT może zostać cofnięty, wówczas - spółka staje się "szeregowym" podmiotem gospodarczym, którego obowiązuje podatek dochodowy 15%.

Koszt rejestracji Wirtualnej Spółki IT w Gruzji

Usługa/pakiet/cena
SILVER
$880
GOLD
 $2080
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową
Adres siedziby na 1 rok      
Lokalny przedstawiciel na 1 rok      
Dokumenty spółki      
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.      
Dyrektor + Beneficjent nominowany na 1 rok*      
Opłata coroczna (od 2-go roku) $350   $1550
Usługi księgowe od $100 / mies.

*Przy rejestracji z serwisem nominowanym jest pobierana kaucja zwrotna $450 na poczet zmiany wspólnika. (?) Wspólnik nominowany zostanie zmieniony na beneficjenta bez aprobaty beneficjenta, jeśli do 31 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rejestracji odnotujemy brak opłaty corocznej lub beneficjent nie bedzie dopełnał obowiązku prowadzenia księgowości i sprawozwawczości.

**Cena rejestracji jest powiązana z ceną usług serwisanta nominowanego w zależności od kraju jego rezydencji.

Do każdej faktury zostanie naliczona dodatkowo prowizja $25, pobierana przez bank Agenta od przelewu przychodzącego.

Spółka w Wolnej Strefie Ekonomicznej

Gruzja nie jest offshorem, jednak w tym kraju rząd utworzył kilka wolnych stref ekonomicznych, w których spółki są zwolnione nie tylko z podatku dochodowego, ale także z podatku VAT. Tu występuje system wolnego handlu z UE, Turcją i krajami WNP.W Gruzji istnieją trzy Wolne Strefy Ekonomiczne. Funkcjonują one na wzór obszarów RAKICC i Ajman w Emiratach Arabskich.

Spółki zarejestrowane w Wolnej Strefie Ekonomicznej charakteruzuje:

 • Podatek dochodowy 0%.
 • Podatek od dywidend 0%.
 • Wymóg prowadzenia księgowości.
 • Wymóg sprawozdawczości rocznej.
 • Wymóg składania deklaracji miesięcznych.
 • Nie jest wymagany audyt.
 • Wymóg opłaty licencji na konkretną działalność lub grupę działalności. Licencję należy przedłużać co roku.
 • Konto dla spółki można otworzyć w gruzińskim banku pod warunkiem, że udowodni ona prowadzenie działalności na terytorium Gruzji i wykaże swoje powiązanie ekonomiczne z Gruzją (transakcje z gruzińskimi podmiotami w gruzińskiej walucie lari GEL).

Koszt rejestracji spółki w Wolnej Strefie Przemysłowej Kutaisi

Usługa/pakiet/cena
SILVER
od $6100**
GOLD
od $6685**
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową
Licencja na 1 rok      
Adres siedziby na 1 rok      
Lokalny przedstawiciel na 1 rok      
Dokumenty spółki      
Dostawa kurierska      
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.      
Dyrektor / Wspólnik nominowany na 1 rok*      
Pełnomocnictwo dla 1 osoby (Power of Attorney - POA)      
Opłata coroczna (od 2-go roku) $3999   $4584

*Przy rejestracji z serwisem nominowanym jest pobierana kaucja zwrotna $450 na poczet zmiany wspólnika. (?) Wspólnik nominowany zostanie zmieniony na beneficjenta bez aprobaty beneficjenta, jeśli do 31 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rejestracji odnotujemy brak opłaty corocznej.

**Cena rejestracji zależy od ceny licencji wydawanej na konkretny rodzaj działalności wg. kodów PKD oraz ceny usług serwisanta nominowanego w zależności od kraju jego rezydencji.

Do każdej faktury zostanie naliczona dodatkowo prowizja $25 pobierana przez bank Agenta od przelewu przychodzącego.

Brak specjalnych regulacji i ograniczeń pozwala prowadzić swobodną działalność na rynku kryptowalut. Aby spółka kryptowalutowa była zwolniona z podatku i niekontrolowana przez gruziński Urząd Skarbowy, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zarejestrowanie jej w Wolnej Strefie Ekonomicznej, z opłaceniem zwykłej licencji na świadczenie usług. 

Tryb rejestracji firmy w Gruzji

Rejestracja firmy w Gruzji może odbywać się zdalnie. W tym wypadku wszystkie czynności wykonywane są przez naszego prawnika, na podstawie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa, które musi być apostillowane, Do rozpoczęcia procesu rejestracji niezbędne jest przesłanie oryginału pełnomocnictwa do Gruzji. Konieczne jest posiadanie adresu siedziby oraz osoby kontaktowej w Gruzji (te usługi zapewniamy).

Otworzenie firmy w Gruzji nie jest skomplikowane. Wszelkie działania związane ze złożeniem wniosków oraz rejestracją spółki odbywają się zgodnie z zasadą jednego okienka w ciągu jednego dnia roboczego.  Ważne jest jednak to, że osoba składająca dokumenty musi posługiwać się językiem gruzińskim w mowie oraz w piśmie przy wypełnianiu formularzy rejestrowych. Dodatkowo, powinna ona uiścić na miejscu opłatę skarbową. Te czynności są wykonywane przez naszego miejscowego przedstawiciela

Wspólnik nominowany

Jeśli właściciel spółki nie chce być wpisany w jej dokumentach  założycielskich w charakterze wspólnika, czyli jawnie figurować jako beneficjent rzeczywisty spółki gruzińskiej i tym samym uniknąć skutków Ustawy CIT,  jest możliwość zastosowania serwisu wspólnika nominowanego. Koszt serwisu zależy od wyboru kraju jurysdykcji, z którego pochodzi serwisant nominowany - w tej kwestii prosimy o kontakt mailowy: ssis.corporation@gmail.com

firma w Gruzji Wyspecjalizowane usługi rejestrowe

S&S International Services Corp. świadczy pełen zakres usług rejestracyjnych zarówno firm międzynarodowych (IBC), jak i wyspecjalizowanych spółek z uzyskaniem licencji. Nasi specjaliści pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

raje podatkoweRekomendujemy także przeczytać: 

S&S International Services LLC

1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA

Tel. / Fax +1 307 222 4950

Przedstawiciel w UE: tel. (WhatsApp; Telegram): +48 505 801 029
e-mail: sales24pl@gmail.com

Member of

raje podatkowe 1  raj podatkowy 2   raj podatkowy 4  raj podatkowy 3  raj podatkowy 5

firma w raju podatkowym

Kontakt 

Rejestracja i sprzedaż spółek  sitemap   Copyright 2022-2023 r