firma w raju podatkowym  Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych.
Konta bankowe za granicą. Optymalizacja podatkowa.
tel. +48 505 801 029
sales24pl@gmail.com
firma na Seszelach
Przy zamówieniu więcej niż jednej spółki system zniżek system zniżek system zniżek
5%
przez cały czas trwania spółki
Nasza opieka i pomoc
Konsultacje specjalistów po optymalizacji biznesu
firma w Emiratach  Home  › Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)

Spółka w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich (ZEA)

Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), co oznacza, że nie ma wymiany informacji finansowych i podatkowych z krajami - członkami Organizacji.

Pomimo to Zjednoczone Emiraty Arabskie nie znajdują się na liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, a także na liście Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF)

Spółki w ZEA (Zjednoczonych Emiratach Arabskich) można podzielić na 3 grupy według ich form prawnych:

Grupa I - spółki onshore poza Wolną Strefą Ekonomiczną
Grupa II - spółki onshore w Wolnej Strefie Ekonomicznej
Grupa III - spółki offshore w Wolnej Strefie Ekonomicznej

Grupa I - spółki onshore, zarejestrowane
poza wolną strefą ekonomiczną (Free Zone)

Spółki z grupy I mogą prowadzić działalność na terytorium ZEA, jednak wyłącznie z osobami prawnymi. Prowadzenie działalności wobec osób fizycznych nie jest dozwolone.   

Udział obcokrajowców nie może być większy niż 49%. Minimalnie 51% muszą należeć do obywatela (rezydenta) ZEA, przy czym obywatel ZEA podpisuje dodatkową deklarację, w której oświadcza, że udziały faktycznie do niego nie należą.   

W praktyce ten rodzaj spółek jest używany rzadko z przyczyn ryzyka działań ze strony obywatela ZEA.

       

Grupa II - spółki rezydenckie onshore
w wolnej strefie ekonomicznej (Free Zone)

Spółki z II grupy są pełnoprawnymi spółkami rezydenckimi ZEA, jednak są zwolnione z podatku dochodowego praktycznie na wszystkie rodzaje działalności.

Charakterystyczną cechą jest to, że  spółki mogą prowadzić działalność na terytorium ZEA z osobami prawnymi - rezydentami ZEA (działalność z osobami fizycznymi niedozwolona).   

Istnieje wymóg posiadania siedziby na terytorium ZEA (Zjednoczonych Emiratach Arabskich).   

Istnieje wymóg przeprowadzenia audytu corocznego oraz składania rocznego raportu finansowego.

Zazwyczaj nominowani akcjonariusze nie są wykorzystywani w spółkach typu "onshore", ponieważ pozwala to na otrzymanie wizy rezydenckiej i karty stałego pobytu w ZEA, czyli rezydencji podatkowej.

Firma może zapewnić swoją rezydenturę w ZEA bez żadnych konsekwencji podatkowych w Emiratach Arabskich -  istnieje możliwość uzyskania rezydenckich wiz w ZEA dla akcjonariuszy, dyrektorów i pracowników spółki (uzyskanie do 4 wiz na 3 lata, każda z których daje możliwość uzyskania dodatkowych wiz dla członków rodziny).

Firma może zatrudnić pracowników w ZEA bez ryzyka podatkowego w tym kraju. 

Brak opłat celnych.     

W ZEA znajdują się zarówno jak specjalistyczne tak i uniwersalne Wolne Strefy Ekonomiczne. Dzięki temu praktycznie pod każdy rodzaj działalności można zarejestrować spółkę ze 100% udziałem obcokrajowców.   

Dla każdego rodzaju działalności spółka musi uzyskać osobną licencję, przy czym cena licencji zależy od rodzaju działalności. Każda licencja jest ważna przez okres jednego roku od daty wydania i musi być odnawiana co roku.    

Licencje różnią się w zależności od strefy, najważniejsze z nich to:

licencja przemysłowa (ten rodzaj licencji jest wydawany dla firm chcących prowadzić działalność produkcyjną w ZEA);
-   ograniczona licencja handlowa;
-   otwarta licencja handlowa;
-   licencja na świadczenie doradztwa i usług
-   inne   

Przy rejestracji spółek z grupy II jest wymagane wniesienie kapitału założycielskiego. Następnym krokiem jest wykup licencji i wynajęcie biura. Prowadzenie księgowości i audytu jest obowiązkowe, jednak wymagania dotyczące dokumentacji księgowej są dość formalne.    Jeśli spółka nie prowadzi działalności na terytorium ZEA, może ona złożyć zerowy raport finansowy.   

Zalety bycia rezydentem ZEA

 • Legalny pobyt na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu rezydenta podatkowego z Ministerstwa Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co zwalnia z płacenia podatków w państwie stałego zamieszkania od działalności prowadzonej poza jego terytorium.
 • Możliwość wynajęcia nieruchomości w ZEA.
 • Korzystanie z miejscowych usług telefonii komórkowej i Internetu na terytorium  ZEA.
 • Możliwość otwarcia rachunku bankowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 • Możliwość uzyskania prawa jazdy w ZEA.
 • Możliwość skorzystania z liberalnej polityki podatkowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich (w ZEA nie ma podatków od dochodów osób fizycznych, wynagrodzeń i dochodów z działalności gospodarczej, co czyni z ZEA oazą podatkową).
 • Możliwość korzystania z przewagi rezydentów ZEA w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych CRS - Zjednoczone Emiraty Arabskie nie będą zbierać i przekazywać informacji na temat rachunków będących własnością rezydentów kraju.
 • Możliwość skorzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych z wieloma krajami, w tym z Polską.

Dokumenty dające prawo bycia rezydentem ZEA

 • Wiza rezydencka UAE, wklejona do obcego paszportu
 • ID Emirates - karta stałego pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która jest obowiązkowym dokumentem, wydawanym w momencie uzyskania prawa do pobytu.

Viza rezydencka ZEA

Aby uzyskać wizę rezydencką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, należy:

 • być właścicielem firmy (wiza rezydencka inwestora jest wydawana na 2-3 lata)
 • lub

 • być najemnym pracownikiem firmy w ZEA (wiza pracownicza wydawana na 2 lata).

Po upływie okresu ważności wiza musi zostać odnowiona.

Utrzymanie statusu rezydenta ZEA

Aby status rezydenta był aktywny, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 • Wiza nie może być przeterminowana
 • Jeśli rezydent znajduje się stale poza ZEA, wówczas musi on odwiedzać Zjednoczone Emiraty Arabskie co 6 miesięcy (180 dni).

Oferta specjalna

I.
Rejestracja rezydenckiej spółki onshore w  Emiracie Ajman z licencją serwisową na handel kryptowalutami + konto bankowe w banku  ENBD. Ta licencja pozwala na prowadzenie działalności handlowej na giełdzie kryptowalut i wycofanie środków ze sprzedaży kryptowalut na swoje konto w ENBD, które jest skorelowane z platformą http://www.kraken.com . W razie wyboru innej platformy konieczne jest uzgodnienie z bankiem tytułu przelewów z platformy.

Koszt rejestracji z licencją serwisową i kontem w banku ENBD $6700

II
Rejestracja rezydenckiej spółki onshore w  Emiracie Ajman z licencją eCommerce na handel kryptowalutami + konto bankowe w banku  ENBD. Ta licencja również pozwala na prowadzenie działalności handlowej na giełdzie kryptowalut z możliwością podłączenia opcji Merchant dla konta w ENBD i sprzedaży kryptowaluty za pośrednictwem strony internetowej, a następnie przeniesienia środków na konto w ENBD. Koszt podłączenia Merchant uzgadnia się bezpośrednio z bankiem po otwarciu konta.

Koszt rejestracji z licencją eCommerce i kontem w banku ENBD $7600

Istnieje możliwość korzystania z serwisu nominowanego:

- dyrektor zarządzający $3080 / rocznie,
- sygnatariusz konta $800 / rocznie,

       

Grupa III - spółki offshore IBC, zarejestrowane w Wolnej Strefie Ekonomicznej (Free Zone)

Dozwolone wszystkie standardowe rodzaje działalności, z wyjątkiem bankowej, ubezpieczeniowej i innych działalności związanych z finansami. Nie jest wymagana licencja na prowadzenie działalności.   

Spółka nie może prowadzić działalności na terytorium ZEA z osobami prawnymi i fizycznymi.

Brak podpisanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Brak możliwości uzyskania wizy rezydenckiej.

Koszt rejestracji spółki offshore IBC w Emiracie  Ajman

Usługa / pakiet / cena
GOLD
$3815
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową*
Adres rejestrowy i usługi Agenta na 1 rok  
Pieczątka firmowa (wersja light)  
Dostawa kurierska  
Opłata coroczna (od 2-go roku) $2535

*ZEA nie przyłączyli się do konwencji Haskiej 1961 r (?) Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. , nie ma możliwości uzyskania Apostille, legalizującego dokumenty spółki. Procedura legalizacji dokumentów poza granicami ZEA odbywa się w konsulacie i jest dość kosztowna (od $1000).

firma w Emiratach Wyspecjalizowane usługi rejestrowe

S&S International Services Corp. świadczy pełen zakres usług rejestracyjnych zarówno firm międzynarodowych (IBC), jak i wyspecjalizowanych spółek z uzyskaniem licencji. Nasi specjaliści pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Charakterystyka spółki offshore w ZEA

Rodzaj spółek IBC (International Business Company)
Końcówki nazw LTD, Limited, Holding, Incorporation, INC
Ustawodawstwo "Commercial Companies Law", "Implementing Rules and Regulations"
Kapitał zakładowy Minimalny kapitał założycielski powinien wynosić 10 000 AED, maksymalny 100 000 AED. Kapitał założycielski powyżej 100 000 AED wymaga zaświadczenia z banku o depozycie.
Akcje na okaziciela Nie dozwolone
Struktura spółki Wymagany min. 1 dyrektor (wiek od 21 lat) i akcjonariusz bez ograniczenia obywatelstwa i rezydencji (osoba fizyczna lub prawna).
Mogą być dyrektor i udziałowiec nominowani.
Publiczny dostęp do Rejestru spółek Zamknięty Rejestr Spółek.
Konfidencjonalność Dostęp do wszelkich informacji na temat firmy posiada wyłącznie Agent Rejestrowy oraz regulator, informacja nie jest udostępniana osobom trzecim. Brak podpisanych umów o wymianie informacji podatkowej z jakimikolwiek krajami.
Czy wymagany jest audyt sprawozdań finansowych Brak wymogu
Składanie sprawozdań rocznych Brak wymogu
Kontrola walutowa Brak
Miejsce prowadzenia zebrań dyrektorów i akcjonariuszy Dowolne miejsce
Opodatkowanie Zerowe
Rachunkowość Dokumentacja księgowa może być przechowana w dowolnym miejscu i musi być udostępniona na każde żądanie państwowych organów kontroli, Agenta Rejestrowego lub na mocy decyzji sądu.
raje podatkoweRekomendujemy także przeczytać: 

S&S International Services LLC

1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA

 Tel. / Fax +1 307 222 4950

Przedstawiciel w UE: tel. (WhatsApp; Telegram): +48 505 801 029
e-mail: sales24pl@gmail.com

Member of

raje podatkowe 1  raj podatkowy 2   raj podatkowy 4  raj podatkowy 3  raj podatkowy 5

firma w raju podatkowym

Kontakt  ››

ฉ Rejestracja i sprzedaż spółek  sitemap   Copyrightฎ 2022-2023 r