firma w raju podatkowym  Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych.
Konta bankowe za granicą. Optymalizacja podatkowa.
tel. +48 505 801 029
ssis.corporation@gmail.com
firma na Seszelach
Przy zamówieniu więcej niż jednej spółki system zniżek system zniżek system zniżek
5%
przez cały czas trwania spółki
Nasza opieka i pomoc
Konsultacje specjalistów po optymalizacji biznesu
firma w Szkocji  Home  › Szkocja

Spółka LP w Szkocji

Koszt rejestracji lub zakupu gotowej spółki

Usługa / pakiet / cena
SILVER
$1195
GOLD
$1855
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową
Siedziba na 1 rok      
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.      
Dokumenty spółki      
Dostawa kurierska      
Partnerzy nominowane na 1 rok (osoby prawne)      
Pełnomocnictwo dla 1 osoby (Power of Attorney - POA)      
Opłata coroczna (od 2-go roku) $1085   $1745

  gotowe spółki   Gotowe spółki

Proponujemy szeroki wybór gotowych spółek, "czystych", bez historii, z serwisem nominowanym lub bez.

Przy zakupie więcej niz jednej spółki gwarantujemy zniżki!

Pakiet dokumentów przekazywany
po rejestracji spółki

Pakiet SILVER bez serwisu nominowanego

 • Certificate ๎f Registration (Świadectwo rejestracji spółki)
 • LP5 FORM - forma aplikacyjna
 • Pre-Incorporation Memorandum (Pre-Akt założycielski spółki) z apostille
 • Apostilled set of documents (apostillowany komplet dokumentów założycielskich, zawierający kopie wyżej wymienionych dokumentów)
 • Partnership Agreement (Umowa partnerska)
 • Minutes of First Meeting of Members (Protokuł pierwszego zebrania)
 • Resolution of Members in Writing (Uchwała wspólników)
 • Share Certificate for General Partner (Certyfikat udziałów Partnera Zarządzającego)
 • Share Certificate for Limited Partner (Certyfikat udziałów Partnera Ograniczonego)
 • Declaration of Trust GP (Deklaracja Trust dla Partnera Zarządzającego)
 • Declaration of Trust GP (Deklaracja Trust dla Partnera Ograniczonego)
 • Resolution of Partners(s) to Issue Power of Attorney (Uchwała o wydaniu Pełnomocnictwa)
 • Power of Attorney under apostille (Pełnomocnictwo z apostille)
 • Nominee Services Agreement (Porozumienia Partnerów z serwisem nominowanym)
 • Company Seal (pieczątka firmowa)

spółka na seszelach Wyspecjalizowane usługi rejestrowe

S&S International Services Corp. świadczy pełen zakres usług rejestracyjnych zarówno firm międzynarodowych (IBC), jak i wyspecjalizowanych spółek z uzyskaniem licencji. Nasi specjaliści pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Charakterystyka spółki w Szkocji

Rodzaj spólek Partnerstwo z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Partnership)
Końcówki nazw LP
Ustawodawstwo Limited Partnership Act 1907
Kapitał zakładowy Minimalny 2 GBP
Akcje na okaziciela Nie dozwolone
Struktura spółki Wymog minimum dwóch Partnerów - jeden Partner Generalny, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania LP i zarządza partnerstwem oraz Partner Ograniczony, który jest odpowiedzialny za zobowiązania LP tylko do wysokości swojego wkładu do spółki i nie uczestniczy w zarządzaniu. Partnerami mogą być osoby fizyczne lub prawne.
Mogą być partnerzy nominowani.
Publiczny dostęp do Rejestru spółek Otwarty Rejestr Spółek. Informacje o wspólnikach są dostępne publicznie.
Konfidencjonalność Obowiązek zgłoszenia informacji o Beneficjantach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Publicznego Companies House (w rejestrze PSC)
Czy wymagany jest audyt sprawozdań finansowych Brak wymogu
Składanie sprawozdań rocznych Spółka jest zwolniona ze składania rocznych raportów finansowych pod warunkiem, że żaden z partnerów nie jest osobą prawną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii w formie prawnej Limited.
Kontrola walutowa Brak
Miejsce prowadzenia zebrań dyrektorów i akcjonariuszy Dowolne miejsce
Opodatkowanie Spółki LP podlegają opodatkowaniu na poziomie partnerów, którzy mają zobowiązania podatkowe wyłącznie w kraju swojej rezydencji podatkowej.
Rachunkowość Dokumentacja księgowa może być przechowana w dowolnym miejscu i musi być udostepniona na każde żądanie państwowych ogranów kontroli, Agenta Rejestrowego lub na mocy decyzji sądu.
raje podatkoweRekomendujemy także przeczytać: 

S&S International Services LLC

1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA

 Tel. / Fax +1 307 222 4950

Przedstawiciel w UE: tel. (WhatsApp; Telegram): +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of

raje podatkowe 1  raj podatkowy 2   raj podatkowy 4  raj podatkowy 3  raj podatkowy 5

firma w raju podatkowym

Kontakt  ››

ฉ Rejestracja i sprzedaż spółek  sitemap   Copyrightฎ 2022-2023 r