firma w raju podatkowym  Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych.
Konta bankowe za granicą. Optymalizacja podatkowa.
tel. +48 505 801 029
sales24pl@gmail.com
firma w Estonii
Przy zamówieniu więcej niż jednej spółki system zniżek system zniżek system zniżek
5%
przez cały czas trwania spółki
Nasza opieka i pomoc
Konsultacje specjalistów po optymalizacji biznesu
  Home  ›  Firma w Estonii

Firma w Estonii - raj podatkowy w Europie

Rejestracja firmy w Estonii to nie tylko alternatywa dla klasycznych europejskich jurysdykcji, takich jak Anglia, Irlandia, Republika Czeska i inne, ale przede wszystkim jedna z najlepszych opcji, oferująca niskie obciążenia podatkowe i łatwość prowadzenia działalności.

Czas otwarcia firmy w Estonii: 5-7 dni.

Optymalne formy organizacyjne dla cudzoziemców: OÜ (Osaühing - odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz AS (Aktsiaselts - odpowiednik spółki akcyjnej).

Założycielami OÜ mogą być obywatele dowolnego kraju, którzy ukończyli 18 lat.  Do rejestracji firmy w Estonii wystarczy jeden założyciel (wspólnik). Jednak w przypadku kilku właścicieli wszyscy mogą występować jako założyciele - podział udziałów opisany jest w statucie.

Niekiedy w Internecie można znaleźć informację, że Estonia jest jurysdykcją offshore. Takie twierdzenie jest błędne, ponieważ w kraju funkcjonuje system podatkowy. Niemniej jednak, istnieje możliwość oficjalnie obejść podatki w Estonii i umownie odnieść tą jurysdykcję do rajów podatkowych w Europie.

Podatki w Estonii

Głównym podatkiem w Estonii jest podatek dochodowy. Jego stawka wynosi 20%. Spółka płaci ten podatek tylko w przypadku wypłaty udziałowcom dywidend. Jeśli dywidendy udziałowcom się nie wypłaca lub dochód spółki będzie ponownie zainwestowany, podatek od niego nie zostanie zapłacony, czyli wyniesie 0%.

Przy wypłacie dywidendy podatek w Estonii oblicza się według schematu 14/86 i 20/80. Od 1 stycznia 2018 r. pojawiła się preferencyjna stawka podatku dochodowego - 14%, jednak dotyczy ona tylko średniej kwoty wypłaconych zysków w ciągu ostatnich 3 lat. Wszystkie wypłacone zyski powyżej tej kwoty będą podlegać standardowej stawce 20%. Taki schemat jest nieco skomplikowany do obliczenia, ale w praktyce pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych nawet wtedy, gdy ciągle wycofujesz zyski. System jest tak skonstruowany, że im więcej wypłacasz dywidendy, tym mniejsza jest rzeczywista strata (jako procent od całkowitej kwoty).

Prowadzenie księgowości jest obowiązkowe, ponieważ raz w roku każda firma w Estonii ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe. Koszt złożenia sprawozdania zależy od ilości transakcji wykonanych w ciągu roku oraz innych czynników. W przypadku małej firmy trzeba ponieść koszty około 250 euro rocznie, co jest niższe niż w Wielkiej Brytanii, Hongkongu lub w Polsce.

Jeśli firma nie jest płatnikiem VAT, nie jest wymagane prowadzenie księgowości miesięcznej, lecz tylko złożenie sprawozdania rocznego.

Obowiązek zarejestrowania się jako płatnika VAT powstaje w momencie, gdy roczny obrót firmy przekroczy 40 000 euro. Jednak zarejestrować się w charakterze płatnika VAT można wcześniej, nie czekając na przekroczenie limitu obrotu, jeśli jest to niezbędne ze względu na charakter działalności firmy.

Zalety firmy w Estonii

 • Estonia jest białą jurysdykcją zlokalizowaną w Unii Europejskiej
 • Nie ma podatku dochodowego (podatek jest płacony tylko od wypłaconych zysków - wypłat dywidendy), można zaliczyć Estonię do rajów podatkowych w Europie
 • Nie jest wymagany audyt dla przedsiębiorstw o ​​obrotach poniżej 12 000 000 EUR rocznie
 • Raport podatkowy jest składany tylko raz w roku
 • E-rezydencja estońska

E-rezydencja estońska

Otrzymanie e-rezydencji Estonii wiąże się z otrzymaniem cyfrowej karty identyfikacyjnej, która umożliwia dostęp do usług na portalach państwowych.  Na karcie nie ma zdjęcia, ale jest ona wyposażona w mikro chip i odczytywana za pomocą czytnika ID.

Karta E-Residence Estonii daje prawo do:

 • korzystania z usług internetowych estońskich banków (osoby niebędące rezydentami nie mogą korzystać z takich usług);
 • dostępu do serwisu internetowego urzędów państwowych, m.in. Urzędu Skarbowego i Urzędu Celnego z możliwością elektronicznego składania dokumentów i deklaracji;
 • posługiwania się podpisem elektronicznym, co znacznie upraszcza podpisywanie umów, oświadczeń, formularzy lub innych dokumentów;
 • dostępu do innych serwisów estońskich, w których możliwa jest identyfikacja elektroniczna;
 • korzystania z osobistego numeru identyfikacyjnego w Estonii
 • prowadzenia firmy w Estonii bez konieczności obecności fizycznej w Estonii, co upraszcza proces zarządzania firmą i zmniejsza wydatki

Odbiór karty E-Residence, czas realizacji oraz cena.

Można odebrać gotową kartę E-Residence w jednym z 34 krajów, w których znajduje się ambasada lub konsulat Estonii (termin odbioru około 2-3 tygodnie) lub w punkcie obsługi policji i departamentu granicznego bezpośrednio w Estonii (termin około 2-3 tygodnie z wizytą w Estonii). Wraz z kartą otrzymujesz czytnik ID i kody PIN niezbędne do potwierdzenia działań.

Koszt karty:

- Opłata skarbowa - 100 EUR.

- Pomoc w prawidłowym wypełnieniu i złożeniu wniosku o wydanie karty - 50 EUR.

spółka na seszelach Wyspecjalizowane usługi rejestrowe

S&S International Services Corp. świadczy pełen zakres usług rejestracyjnych zarówno firm międzynarodowych (IBC), jak i wyspecjalizowanych spółek z uzyskaniem licencji. Nasi specjaliści pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy zarówno jak w offshorach, tak i w rajach podatkowych w Europie i USA.

Rejestracja firmy w Estonii

Rejestracja firmy w Estonii (OÜ) może odbyć się zdalnie. W tym wypadku wszystkie czynności wykonywane są przez naszego prawnika, na podstawie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa. Jego oryginał należy wysłać do Estonii przed rozpoczęciem procesu. Konieczne jest posiadanie adresu siedziby oraz osoby kontaktowej w Estonii (te serwisy zapewniamy). Pełnomocnictwo jest sporządzone według naszego wzorca w języku angielskim z tłumaczeniem na j. estoński (usługa tłumaczenia jest wykonywana przez nas i już wliczona w pakiet rejestrowy).

Koszt rejestracji firmy OÜ w Estonii

Usługa / pakiet / cena
SILVER
ˆ950
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową  
Siedziba na 1 rok  
Lokalny przedstawiciel na 1 rok  
Dokumenty spółki  
Opłata coroczna (od 2-go roku) ˆ750
Usługi księgowe od ˆ100 / mies. (obowiązują tylko
 podatników VAT)

Cena rejestracji nie zawiera apostille (?) Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. . Jest to dodatkowy koszt 65 EUR za każdy dokument. Zwykle do apostillowania są zgłaszane dwa dokumenty - Statut spółki oraz wyciąg z Rejestru Spółek.

Zakup gotowej firmy w Estonii

W spółce OÜ wymagany jest kapitał zakładowy o min. wysokości 2500 EUR. Jego wpłata nie jest konieczna bezpośrednio w trakcie rejestracji, jednak musi ona być zgłoszona do Rejestru (odpowiednika KRS) w jak najkrótszym czasie. W tym celu spółka musi otworzyć konto bankowe, na które niezbędna kwota zostanie fizycznie wpłacona. Następnie, należy pobrać z banku zaświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego i złożyć go w Rejestrze. Za nieprzestrzeganie tej czynności grożą kary.

Otwarcie konta bankowego staje się niekiedy procesem czasochłonnym i złożonym, co uniemożliwia wpłacenie kapitału założycielskiego. Aby uniknąć przykrych sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest zakup gotowej spółki (czystej, bez historii) z już opłaconym kapitałem założycielskim 2500 EUR za pośrednictwem wirtualnego rachunku bankowego. Przy zakupie spółki zapis księgowy o wniesieniu kapitału jest przenoszony na nowego właściciela. Kwota na wirtualnym rachunku pozostaje w dyspozycji poprzedniego właściciela (Agenta rejestrowego), natomiast kapitał założycielski zostaje zaksięgowany w bilansie spółki i znajduje się w „kasie" spółki. 

Koszt zakupu gotowej firmy w Estonii z wpłaconym kapitałem jest nieznacznie wyższy, niż przy rejestracji od początku, jednak zakup pomaga rozwiązać problem wpłaty kapitału założycielskiego.

  gotowe spółki   Gotowe spółki

Proponujemy szeroki wybór gotowych spółek, "czystych", bez historii, z serwisem nominowanym lub bez.

Przy zakupie więcej niz jednej spółki gwarantujemy zniżki!

Koszt zakupu gotowej firmy OÜ w Estonii
z opłaconym kapitałem założycielskim

Usługa / pakiet / cena
SILVER
ˆ1110
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową
Siedziba na 1 rok  
Lokalny przedstawiciel na 1 rok  
Dokumenty spółki  
Opłata coroczna (od 2-go roku) ˆ750
Usługi księgowe od ˆ100 / mies. (obowiązują tylko
 podatników VAT)

Cena rejestracji nie zawiera apostille (?) Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. . Jest to dodatkowy koszt 65 EUR za każdy dokument. Zwykle do apostillowania są zgłaszane dwa dokumenty - Statut spółki oraz wyciąg z Rejestru Spółek.

Pakiet dokumentów przekazywany
po uzyskaniu licencji

 • Wyciąg z Rejestru Spółek w j. angielskim, poświadczony notarialnie, z apostille
 • Statut spółki w j. estońskim wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. angielski, z apostille

Charakterystyka firmy OÜ w Estonii

Rodzaj spólek OÜ (Osaühing)
Końcówki nazw
Ustawodawstwo Äriseadustik (jõustumine 01.09.1995)
Kapitał zakładowy Minimalny 2500 EUR, jest wymagana wpłata
Struktura spółki Minimalna ilość wspólników 1 (osoba fizyczna lub prawna). Co najmniej 1 dyrektor - członek zarządu, osoba fizyczna, nie ma wymogu, aby dyrektor był rezydentem Estonii lub Unii Europejskiej. Dyrektor nominowany nie jest dozwolony.
Konfidencjonalność Otwarty Rejestr Spółek, Informacja o beneficjentach dostępna publicznie.
Opodatkowanie Zerowe
Sprawozdawczość i audyt Wymóg prowadzenia księgowości, składania sprawozdań finansowych rocznych, przeprowadzenia audytu (jeśli obroty przewyższają próg 12 000 000 EUR).

Licencje na krypto waluty w Estonii

Estonia jest również rajem podatkowym w Europie dla spółek, prowadzących działalność w dziedzinie kryptowalut.

Proponujemy gotową spółkę w Estonii z opłaconym kapitałem założycielskim oraz 2 licencjami krypto:

- licencją na transakcje wymiany kryptowalut (CryptoExchange) - provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency;
- licencją na usługę wirtualnego portfela (CryptoWallet) - provider of a virtual currency wallet service.

Więcej informacji >>

raje podatkoweRekomendujemy także przeczytać: 

S&S International Services LLC

1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA

 Tel. / Fax +1 307 222 4950

Przedstawiciel w UE: tel. (WhatsApp; Telegram): +48 505 801 029
e-mail: sales24pl@gmail.com

Member of

raje podatkowe 1  raj podatkowy 2   raj podatkowy 4  raj podatkowy 3  raj podatkowy 5

firma w raju podatkowym

Kontakt  ››

ฉ Rejestracja i sprzedaż spółek  sitemap   Copyrightฎ 2022-2023 r