firma w raju podatkowym  Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych.
Konta bankowe za granicą. Optymalizacja podatkowa.
tel. +48 505 801 029
sales24pl@gmail.com
firma na Wyspach Marshalla
Przy zamówieniu więcej niż jednej spółki system zniżek system zniżek system zniżek
5%
przez cały czas trwania spółki
Nasza opieka i pomoc
Konsultacje specjalistów po optymalizacji biznesu
firma na Wyspach Marshalla   Home  › Wyspy Marshalla

Spółka offshore IBC na Wyspach Marshalla

Koszt rejestracji lub zakupu gotowej spółki

Usługa / pakiet / cena
SILVER
$1050
GOLD
$1769
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową
Siedziba na 1 rok      
Dokumenty spółki      
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.      
Dokumenty spółki      
Dyrektor nominowany na 1 rok      
Udziałowiec nominowany na 1 rok      
Pełnomocnictwo dla 1 osoby (Power of Attorney - POA)      
Opłata coroczna (od 2-go roku) $1035   $1535

  gotowe spółki   Gotowe spółki

Proponujemy szeroki wybór gotowych spółek, "czystych", bez historii, z serwisem nominowanym lub bez.

Przy zakupie więcej niz jednej spółki gwarantujemy zniżki!

Pakiet dokumentów przekazywany
po rejestracji spółki

Pakiet SILVER bez serwisu nominowanego

  • Certificate ๎f Incorporation under apostille (Świadectwo zarejestrowania spółki z apostille)
  • Consent of Incorporator under apostille (Zgoda Agenta Rejestrowego zz apostille)
  • Bylaws under apostille (Akt założycielski z apostille)
  • Articles of incorporation under apostille ( Statut spółki z apostille)
  • Share Certificate (Certyfikat Akcji)
  • Company Seal (pieczątka firmowa)

Dodatkowe dokumenty, dołączane
do podstawowego pakietu SILVER

Pakiet GOLD z serwisem nominowanym

  • Power of Attorney under apostille (Pełnomocnictwo Ogólne z klauzulą apostille dla 1 osoby) z apostille
  • Declaration of Trust for Shareholders (Deklaracja Trust dla Udziałowca nominowanego)
  • Resolution of Director(s) to Issue Power of Attorney (Uchwała o wydaniu Pełnomocnictwa)

spółka na seszelach Wyspecjalizowane usługi rejestrowe

S&S International Services Corp. świadczy pełen zakres usług rejestracyjnych zarówno firm międzynarodowych (IBC), jak i wyspecjalizowanych spółek z uzyskaniem licencji. Nasi specjaliści pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Charakterystyka spółki na Wyspach Marshalla

Rodzaj spółek IBC (International Business Company)
Końcówki nazw Corporation / Incorporated / Corp. / Inc. / Company / Limited / Ltd.Corporation, Incorporated, Limited, Gesellschaft mit beshräkter Haftung, Aktiengesellschaft, Société Anonyme, Sociedad Anónima/
Ustawodawstwo Business Corporation Act 1990, Partnership Act, Associations Law, Association Law of the Republic of Marshall Islands 1990
Kapitał zakładowy minimalny 1 USD, standardowy 50.000 USD (wpłata nie jest wymagana)
Akcje na okaziciela Dozwolone
Struktura spółki Minimalna ilość udziałowców i dyrektorów 1 (może być osoba fizyczna lub prawna). Jest wymagany sekretarz.
Mogą być dyrektor i udziałowiec nominowani.
Publiczny dostęp do Rejestru spółek Zamknięty Rejestr Spółek. Informacja może byc udostępniona tylko na mocy decyzji miejscowego sądu.
Konfidencjonalność Informacja o beneficjentach nie jest ujawniana władzom lokalnym ani żadnym osobom trzecim
Czy wymagany jest audyt sprawozdań finansowych Brak wymogu
Składanie sprawozdań rocznych Brak wymogu
Kontrola walutowa Brak
Miejsce prowadzenia zebrań dyrektorów i akcjonariuszy Dowolne miejsce
Opodatkowanie Zerowe
Rachunkowość Dokumentacja księgowa może być przechowana w dowolnym miejscu i musi być udostępniona na każde żądanie państwowych ogranów kontroli, Agenta Rejestrowego lub na mocy decyzji sądu.
raje podatkoweRekomendujemy także przeczytać: 

S&S International Services LLC

1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA

 Tel. / Fax +1 307 222 4950

Przedstawiciel w UE: tel. (WhatsApp; Telegram): +48 505 801 029
e-mail: sales24pl@gmail.com

Member of

raje podatkowe 1  raj podatkowy 2   raj podatkowy 4  raj podatkowy 3  raj podatkowy 5

firma w raju podatkowym

Kontakt  ››

ฉ Rejestracja i sprzedaż spółek  sitemap   Copyrightฎ 2022-2023 r